Chuyển đến nội dung chính

Kiva

Cung cấp cho các doanh nghiệp truy cập, tiếp cận với các khoản vay lãi suất 0% thông qua một nền tảng huy động vốn cộng đồng.

Giới thiệu

Kiva cho phép các doanh nhân truy cập, tiếp cận với các khoản vay doanh nghiệp nhỏ lãi suất 0%. Các khoản vay này được tài trợ bởi hàng trăm người cho vay từ khắp nơi trên thế giới.

Bạn có thể tạo một trang trên trang web của Kiva để cung cấp một cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp của bạn và nhu cầu của nó. Các cá nhân có thể chọn cho bạn vay 25 đô la trở lên để giúp bạn đạt được mục tiêu gây quỹ của mình.

Bộ Thương mại đang hợp tác với Kiva để đưa trang web tài trợ này đến Philadelphia. Chúng tôi ở đây để giúp bạn bắt đầu.

Bạn cũng có thể tìm thấy hỗ trợ tài chính và các ưu đãi khác có sẵn thông qua Bộ Thương mại.

Kết nối

ĐịA Chỉ
Kiva
1515 Arch St., Tầng 12
Philadelphia, PA 19 102
E-mail Aichetou .Soumare @phila .gov
Điện thoại: (215) 683-2100

Quy trình và tính đủ điều kiện

Khoản vay đầu tiên của bạn thông qua Kiva có thể lên tới 10.000 đô la. Kiva sẽ phê duyệt số tiền vay của bạn trước khi huy động vốn cộng đồng bắt đầu. Khi bạn đạt được mục tiêu của mình, các khoản vay phải được hoàn trả trong 36 tháng hoặc ít hơn. Các khoản vay Kiva được miễn lãi.

Sử dụng Kiva để quyên tiền cho:

  • Mua hàng tồn kho.
  • Đầu tư vào thiết bị
  • Mở rộng các dòng sản phẩm.
  • Thuê nhân viên.
  • Tiếp thị & quảng cáo.

Để vay qua Kiva, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có tài khoản PayPal.

Nộp đơn xin vay

Thông tin về cách truy cập chương trình cho vay Kiva.

Đối tác

Lên trên