Ale nan kontni prensipal la

Ranpli lari

Asire opsyon transpò san danje pou tout filanfi-si yo mache, bisiklèt, kondwi, oswa transpò piblik woulib.

Osijè de

Streets konplè yo san danje, konfòtab, ak pratik. Yo fèt ak opere pou asire aksè san danje pou tout itilizatè yo, ki gen ladan pyeton, siklis, otomobilis, ak pasaje transpò piblik, kèlkeswa laj ak kapasite fizik.

Pandan ke lari konplè vini nan anpil fòm ak fòm, yo pataje prensip yo menm. Ranpli lari:

 • Akomode tout itilizatè yo.
 • Yo fèt pou sekirite ak yo anpeche aksidan fatal.
 • Priyorite mouvman pyeton, paske tout vwayaj gen ladan yon eleman mache.
 • Konpleman bilding ki antoure, aktivite, anviwònman, ak kominote a.
 • Mete ladan l prensip dirab.

Gen plizyè fason ke Vil Philadelphia akonpli objektif yo nan politik Ranpli Street li yo. Pwojè piblik ak prive ak règleman yo revize ak aplike nan divès chanèl ki gen ladan pavaj woutin, planifikasyon koridò, Vizyon Zewo planifikasyon kapital, ak revizyon konsepsyon sivik.

Pou kesyon medya ki gen rapò ak Streets Ranpli, kontakte press@phila.gov.

Konekte

Imèl otis@phila.gov
Phone: 311

Partners

Many City agencies are involved in the planning and implementation of Complete Streets. This includes:

 • Office of the Mayor
 • Office of Transportation, Infrastructure & Sustainability (OTIS)
 • Philadelphia’s City Council
 • Philadelphia City Planning Commission (PCPC)
 • Philadelphia Department of Commerce
 • Philadelphia Department of Licenses and Inspections (L&I)
 • Philadelphia Department of Public Health (PDPH)
 • Philadelphia Gas Works (PGW)
 • Philadelphia Parking Authority (PPA)
 • Philadelphia Parks and Recreation Department (PPR)
 • Philadelphia Police Department (PPD)
 • Philadelphia Streets Department (Streets)
 • Philadelphia Water Department (PWD)
 • School District of Philadelphia (SDP)

Depending on the specific project and funding source, state and regional agencies may also be involved. Common partners include:

 • Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT)
 • Delaware Valley Regional Planning Commission (DVRPC)
 • Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA)

Top