Ale nan kontni prensipal la

Plan Aksyon Ekite Rasyal

Nan mwa janvye 2020, Majistra Jim Kenney te siyen Dekrè Egzekitif 1-20 pou manda ke gouvènman Vil la embed ekite rasyal kòm yon prensip gouvènè eksplisit. Dekrè Egzekitif 1-20 te egzije pou tout depatman Vil la ranpli yon premye plan aksyon sou ekite rasyal nan fen 2023.

Apati mwa Out 2023, 32 ekip depatman Vil la te konplete yon premye plan aksyon sou ekite rasyal. Plan sa yo idantifye objektif depatman-espesifik pou diminye diferans rasyal nan chanje politik ak pratik.

Non Deskripsyon Lage Fòma
FY22 Plan Aksyon Ekite Rasyal PDF Plan aksyon ekite rasyal ki soti nan 13 depatman ki soti nan kòwòt ekite rasyal FY22. Novanm 14, 2022
FY21 Plan Aksyon Ekite Rasyal PDF Plan aksyon ekite rasyal ki soti nan 10 depatman ki soti nan kòwòt ekite rasyal FY21 la. Out 24, 2021
FY23_racial Equity Action Plan PDF Plan aksyon ekite rasyal ki soti nan 9 ekip depatman ki soti nan kòwòt ekite rasyal FY23 la. Septanm 11, 2023
Top