Ale nan kontni prensipal

Plan Aksè Lang

Ajans Vil yo bay Plan Aksè Lang yo epi yo egzije Seksyon Konstitisyon Règ Kay Philadelphia 8-600 la. Tout plan yo sijè a chanje epi yo ka mete ajou nan tan kap vini an.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Philly 311 LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Sèvis Sante Anbilatwa LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye mizajou 2021 Me 3, 2021
Komisyon Konsèy Etik LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Oktòb 10, 2019
Depatman Sante Konpòtman ak Sèvis Enfimite LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2023 Janvye 29, 2024
Komisyon Konsèy Pansyon ak Retrete LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Komisyon Konsèy Revizyon nan Taks LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye mizajou 2021 Jiyè 2, 2021
Chèf Biwo Administratif LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Vil Komisyonè LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Biwo Trezorye Vil la LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Avril 25, 2019
Medikal Egzaminatè Biwo LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 31, 2017
Depatman Sèvis Imen LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jiyè 17, 2017
Depatman Lisans ak Enspeksyon LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 7, 2017
Depatman Planifikasyon ak Devlopman LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Mas 19, 2019
Depatman prizon LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Depatman Sante Piblik LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Depatman Sante Piblik Divizyon Kontwòl Maladi LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 7, 2017
Depatman Pwopriyete Piblik LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Avril 4, 2019
Depatman lari LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 31, 2017
Depatman Revni LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye mizajou 2021 Avril 22, 2021
Biwo Pwokirè Distri a PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 avril 2019
Divizyon Aviyasyon LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 31, 2017
Depatman Lalwa LAP PDF 16 septanm 2016
Managing direktè a Biwo LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Mas 2019
Biwo Majistra a nan Kominote ak otonòm LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 7, 2017
Biwo Majistra Edikasyon LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 desanm 2016
Minisipal ID Pwogram LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Mas 13, 2019
Mural Atizay LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2019 Janvye 28, 2019
Biwo Revizyon Administratif/Revizyon Taks Komisyon Konsèy LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Biwo Edikasyon pou granmoun LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Biwo Atizay, Kilti ak Ekonomi Kreyatif LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Biwo Angajman Sivik ak Sèvis Volontè LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jiyè 17, 2017
Biwo Resous Imèn LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2018 mas 2018
Biwo Afè Imigran LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2018 Jiyè 2017
Biwo Evalyasyon Pwopriyete LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2018 Jen 2, 2017
Biwo nan vil la Kontwolè LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye mizajou 2019 Janvye 28, 2019
Biwo Reprezantan Vil la LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Jen 2, 2017
Biwo Enspektè Jeneral LAP PDF la Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2016 septanm 2016
Biwo Transpòtasyon ak Sistèm Enfrastrikti (OTIS) LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2018 avril 3, 2018
Depatman Travay LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye mizajou 2021 Avril 23, 2021
Pak & Rekreyasyon LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye mizajou 2021 26 Oktòb 2021
Biwo Sustainability LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 Fevriye 15, 2022
Dlo Depatman LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 Mas 22, 2022
Gratis Bibliyotèk LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 Mas 22, 2022
Biwo Sèvis Sanzabri LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 avril 12, 2022
Biwo Timoun ak Fanmi LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 Me 11, 2022
Enskri nan testaman LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 Me 11, 2022
Depatman Dosye LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2022 Jiyè 29, 2022
Depatman Dife LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2023 Avril 17, 2023
Komès Depatman LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2023 Jen 2, 2023
Komisyon Philadelphia sou relasyon imen/Komisyon Lojman san Patipri (PCHR) LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2023 Jiyè 14, 2023
Biwo Majistra a LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2023 Jiyè 14, 2023
Philadelphia Lapolis Depatman LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2017 Mas 7, 2017
Depatman Finans LAP PDF Plan Aksè Lang Dènye Mizajou 2024 Avril 16, 2024
Top