Ale nan kontni prensipal la

Divèsite founisè

Vil Philadelphia asire ke tout kontra yo bay sipò divèsite objektif.

Divèsite objektif sou kontra

Akizisyon travay avèk Biwo Posiblite Ekonomik (OEO) pou asire divèsite ak objektif enklizyon yo enkli nan tout kontra yo. Tout kontra Vil mande pou yon pousantaj nan opòtinite tretan ap ofri bay Minorite, Madanm, oswa Antrepriz Biznis Andikape (M/W/DSBE).

Konpayi yo ki vle enskri kòm yon machann M/W/DSBE ak Vil Philadelphia ta dwe kontakte Biwo Posiblite Ekonomik la.


Top