Ale nan kontni prensipal

Biwo Zafè LGBT

Patenarya

Biwo Afè LGBT patnè ak yon kantite Vil ak òganizasyon kominotè pou pwoteje ak defann rezidan LGBTQ yo.

Patenarya nou

Komisyon Philadelphia sou relasyon imen

Biwo nou an ap travay sere sere ak Komisyon Philadelphia sou Relasyon Imèn (PCHR) pou pwoteje dwa rezidan LGBTQ yo.

Kontakte PCHR pa telefòn nan (215) 686-4670 oswa atravè imèl nan pchr@phila.gov.


Relasyon Kominote-Polis LGBTQ

Komisyonè Adjwen Joel Dales ap travay pou amelyore sekirite ak kominikasyon ant kominote LGBTQ yo ak Depatman Lapolis Philadelphia.

Imèl komisyonè a depite nan dc_patrol_operations@phila.gov oswa kontakte biwo nou an pou èd ak fasilite yon konvèsasyon.


Pi gwo Philadelphia masisi ofisye yo aksyon lig

Pi gwo Philadelphia Gay ofisye yo aksyon lig:

  • Defansè pou ak sou non LGBTQ+premye sekouris ak manm militè yo.
  • Èd edike premye sekouris nan konpetans LGBTQ+.
  • Bay kominote kontak pou avanse relasyon ant piblik LGBTQ+ak ajans premye sekouris yo.
Top