Ale nan kontni prensipal la

Biwo Majistra a nan Angajman Jèn

Komisyon jenès Philadelphia

Asire ke desizyon ki te fè pou jèn, enplike jèn nan Philadelphia.

Misyon nou

Komisyon Youth Philadelphia (PYC) travay avèk Vil la, òganizasyon kominotè, ONG, ak antite prive pou amelyore lavi jèn Philadelphia yo. Manm PYC a:

  • Konseye Majistra a, Konsèy Minisipal, Philadelphia Lekòl, ak lòt k ap pran desizyon sou pwoblèm ki gen rapò ak jèn moun.
  • Kòmantè sou lejislasyon ak règleman ki gen enpak sou jèn yo.
  • Kreye pwogram sèvis piblik ki amelyore lavi jèn yo.
  • Siveye ak mezire efikasite nan pwogram jèn ak règleman.
  • Kreye patenarya ak òganizasyon jèn katye sou pwoblèm pataje.

Konekte

City Hall
Sal
115
Philadelphia, Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 686-2159

Komisyonè

Sean Prusinowski
Tyreeyah Harrison
Abigayèl Brown
Sydney Johnson
Nyjah Smith
Sebastian Kolon
Doha Ibrahim
Zaire Blan Eli Sanford
Milaj Robinson Melanie Kukawski Charli Smith George Lane James King Zyaira Goodman
Eliza Cucchiara Te'Shaun Bridges Marquise Bailey Makayla Myers

Aidan Marion
Aya Boulseboub


Komite kanpe

Komite kanpe Youth Komisyon an adrese pwoblèm ki enpòtan pou jèn moun. Komite sa yo:

  • Diskite ak pataje lide.
  • Revize lejislasyon an.
  • Fè rekòmandasyon bay Vil la ak lòt òganizasyon yo.

Komite Edikasyon an ankouraje bon kalite edikasyon nan Philadelphia. Yo travay avèk distri lekòl lokal yo ak Vil la pou amelyore lekòl nou yo.

Komite Sekirite Piblik la konsantre sou vyolans jèn yo, lapolis, ak sistèm jistis jivenil la. Yo vize pou kraze sik vyolans lan epi anseye jèn yo kijan pou rezoud konfli san danje.

Komite Sante ak Rekreyasyon travay pou amelyore byennèt jèn Philadelphians yo. Sa gen ladan anviwònman yo ak aksè yo nan rekreyasyon. Kòm yon pati nan travay yo, manm komite yo fè aranjman pou pwogramasyon sou sante ak sèvis imen.

Travay ak Ekonomi Komite a ede jèn Philadelphians vin pi travay-pare. Yo konsantre sou opòtinite estaj ak travay jèn yo.

Top