Ale nan kontni prensipal la

Biwo Majistra a nan Angajman Jèn

Komite konseye Milenè

Konseye Vil la sou règleman ak pwoblèm ki afekte milenèr ak konekte jèn moun ki gen opòtinite pou angajman sivik.

Misyon nou

Objektif Komite Konsiltatif Milenè (MAC) se pou:

  • Konseye Vil la sou règleman, pwogram, ak aksyon ki afekte Millennials.
  • Èd devlope inisyativ konsantre sou atire ak kenbe rezidan milenèr.
  • Konekte jenerasyon sa a nan opòtinite angajman ak kominote a pi gwo.
  • Kreye yon modèl konsèy pou angaje moun ki nouvo oswa retounen nan sitwayènte.

MAC satisfè nan premye Mèkredi nan chak mwa. Reyinyon piblik yo ap fèt chak lòt mwa nan diferan katye nan tout Philadelphia.


Konekte

City Hall
Sal 115
Philadelphia, PA 19107
Travay Telefòn:

Manm komite

Wallace Weaver, Prezidan Sia McCabe, Vis Prezidan

Anna Greenwald
Rafael Castro
Colleen Smith
Jeanette Elstein
Maura Jarvis
Christopher Lin
Michael Sanford Dana
Sedlik Jude Husein Imani Stewart-Jackson Davonti 'Haynes Dominique Waters Haley Rose Burrowes Ivana Chambers-Bennett Jazmund Walker Mario Alves
Da


Costa
Megan Elizabeth Gildin
Rorujorona Ferrell Sonia Blount

Top