Ale nan kontni prensipal la

Jere Biwo Direktè a

Lòd ak direktiv

Direktè jere Vil la bay lòd ak direktiv pou gide travay depatman fonksyònman vil la. Souvan, sa a gen ladan zafè tankou:

  • Etabli règ pou itilize ak antretyen nan pwopriyete City ak ekipman.
  • Mete règleman pou anplwaye Vil la yo swiv, tankou règleman prezans oswa règleman pou travay deyò.
  • Transfere responsablite soti nan yon depatman nan yon lòt.

Gen kèk lòd ak direktiv ki ka revize ak rebay pa direktè pita.

Top