Ale nan kontni prensipal la

Divizyon Sèvis Devlopman

Komite a

Konsènan Komite Sèvis Devlopman an

Komite Sèvis Devlopman (DSC) ouvè a devlopè prive, piblik, oswa san bi likratif nan pwojè konplike. Reyinyon DSC ka revize apwobasyon, pèmi, etid, sekans, ak lòt pwoblèm devlopman pwojè. Pwojè sa yo ka nouvo konstriksyon oswa konvèsyon.

Reyinyon DSC pèmèt devlopè yo prezante plan yo bay DSC a ak:

  • Diskite sou plan yo avèk reprezantan ki soti nan chak ajans ki gen rapò ak pwojè a.
  • Resevwa fidbak sou apwobasyon ki nesesè yo regilasyon.
  • Kowòdone oswa klarifye pwoblèm ki ka réglementées pa plis pase yon depatman.
  • Etabli yon orè priyorite pou apwobasyon, sèvis piblik, ak aksyon piblik.

Pou patisipe, kontakte developmentservices@phila.gov oswa (215) 683-4652. Lè sa a, anplwaye yo ap ofri ou ak yon fòm demann reyinyon DSC.


Top