Ale nan kontni prensipal la

COVID-19 Biwo Rekiperasyon

Sipèvizyon

Biwo Rekiperasyon ak Sibvansyon jere rekiperasyon fiskal vil la nan COVID-19. Biwo a se yon pati nan Biwo Direktè Finans lan.

Misyon ak estrikti

Biwo Rekiperasyon ak Sibvansyon (ORG) jere sibvansyon eta, federal, ak prive Vil la pou asire ke finansman rekiperasyon yo itilize avèk efikasite epi efektivman. Biwo a kowòdone tou ak moun ki gen enterè entèn ak ekstèn sou tout plan pou rekiperasyon nan tout vil la ak relouvri ekonomik.

Travay yo gouvène pa yon komite volan nan lidè Vil granmoun aje yo. Komite a konsiste de senk gwoup k ap travay konsantre sou zòn sa yo priyorite kle:

  • Règleman ak lejislasyon
  • Kominikasyon
  • Kontwòl entèn ak konfòmite
  • Administrasyon finansye ak jesyon sibvansyon
  • Rekiperasyon ekonomik nan tout vil la

Top