Ale nan kontni prensipal

Kontwòl Entèn ak Konfòmite

COVID-19 prezante anpil defi, ki gen ladan yon risk ogmante nan fwod ak divèrtisman. Kontwòl Entèn yo ak Gwoup Travay Konfòmite ap travay pou anpeche abi lajan Vil la.

Objektif

Atravè kontwòl entèn gaya ak demontrab, Kontwòl Entèn yo ak Konfòmite Gwoup Travay:

  • Pwoteje ak maksimize ranbousman nan vil la nan Philadelphia.
  • Anpeche flit akòz fwod oswa divèrtisman.

Nou pral satisfè objektif sa yo pa priyorite kominikasyon milti-chanèl bay anplwaye Vil la ak piblik la ak nan sèvi kòm yon resous nan lòt gwoup yo k ap travay.


Ajans ki reprezante nan gwoup travay la

  • Biwo Enspektè Jeneral la
  • Chèf Biwo Entegrite
  • Biwo direktè finans
  • Depatman Revni
  • Biwo Policy Majistra a

Top