Vắc xin COVID-19

Vắc-xin có sẵn cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên! Tìm một phòng khám vắc xin do Thành phố điều hành hoặc phòng khám vắc xin đối tác để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về tiêm chủng, hãy gọi (215) 685-5488.

404 Không tìm thấy

Nội dung bạn đang tìm kiếm không có ở đây.

Lên trên