Ale nan kontni prensipal la

Sibstans Sèvi ak Prevansyon ak Mal Rediksyon

Philly asanseur

Osijè de

Philly LIFTS (Ki lye ak Tibebe ak Fanmi yo Sèvis) se yon pwogram sansibilizasyon pou fanmi tibebe ki dyagnostike ak Sendwòm Abstinans Neonatal (NAS), ansanm ak fanmi ki afekte nan twoub itilizasyon sibstans nan tout etap yo.

Pwogram nan gen pou objaktif pou “leve” paran yo ak pitit yo nan sipò ak sèvis. Sipò sa a gen ladan, men se pa sa sèlman:

  • Références manje.
  • Pwodwi pou ti bebe tankou kouchèt ak chèz machin.
  • Rad.
  • Èd ak travay.
  • Rekòmandasyon nan pwogram vizit lakay ak yon enfimyè sante piblik.
  • Rekòmandasyon nan sipò doula.
  • Gwoup sipò ak sipò rekiperasyon an.
  • antrènman prevansyon surdozaj.

PhillyLifts gen tout pouvwa a kado kominote ak selebrasyon pandan tout ane a. Evènman sa yo louvri pou tout fanmi, pa sèlman moun ki enskri nan pwogram nan. Gade kalandriye nou an pou evènman kap vini yo.


Sipò sante mantal

Philly LIFTS ofri fanmi sipò sante mantal nan sesyon terapi kout tèm pou timoun ki gen 4-21 ane fin vye granmoun ak moun ki bezwen sipò apre akouchman. Pou aprann plis, vizite Sibstans Itilize Philly oswa kontakte Suzannah McNamara nan suzannah.mcnamara@phila.gov.

Nou ofri tou yon gwoup sipò pou manman nouvo. Gwoup la se yon espas ki san danje, ki pa jijman kote paran yo ka pataje istwa yo epi konekte ak lòt paran yo. Pou aprann plis, vizite Sibstans Itilize Philly oswa kontakte Carla Calabrese nan (215) 776-4406 oswa carla.calabrese@phila.gov.


Top