Ale nan kontni prensipal la

Patisipasyon Philadelphia nan defi sekirite ak jistis

Aplike pou Komite Konsiltatif Kominote SJC

Wòl Komite Konsiltatif Kominote Defi Sekirite ak Jistis (CAC) se pou sipòte ak kontribye nan aplikasyon plan refòm jistis kriminèl Philadelphia a.

Nou pran angajman pou fè manm komite a reflete divèsite Philadelphia. Manm yo ap reflete ras diferan, sèks, laj, pwofesyon, ak zòn jeyografik nan vil la. Manm ap gen ladan tou moun ki te afekte dirèkteman pa sistèm jistis kriminèl la.

Dat limit pou aplike pou yon pòs vid se 4 avril 2023, men aplikasyon an ap rete ouvè. Si ou aplike apre dat limit 4 avril la, yo pral ajoute ou nan lis datant aplikan CAC la ta dwe nenpòt lòt pòs ki vid yo rive.

Top