Ale nan kontni prensipal la

Greenworks

Mete yon vizyon alontèm pou yon sante, efikas, ak vèt Philadelphia pou tout moun.

Osijè de

Greenworks se yon inisyativ nan Biwo Sustainability ki gen pou objaktif pou fè Philadelphia yon vil dirab.

Greenworks Philadelphia anvizaje yon vil kote tout Philadelphians:

  • Gen aksè a manje ki an sante, abòdab, ak dirab ak dlo pou bwè.
  • Souf lè an sante andedan ak deyò.
  • Sèvi ak enèji pwòp, efikas, abòdab.
  • Prepare pou chanjman nan klima epi redwi polisyon kabòn.
  • Benefisye de pak, pye bwa, jesyon dlo lapli, ak vwa navigab ki an sante.
  • Gen aksè a transpò san danje, abòdab, ak ba-kabòn.
  • Waste mwens epi kenbe katye nou yo pwòp.
  • Benefisye de edikasyon dirab, travay, ak opòtinite biznis.

Vle ede nou satisfè objektif Greenworks yo? Greenworks nou yo sou gid yo Ground bay enfòmasyon ak resous yo pran aksyon.

Konekte

Adrès
1515 Arch St
13yèm etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl sustainability@phila.gov

Stay updated

To stay involved on progress toward the Greenworks visions, sign up for our newsletter.


Top