Ale nan kontni prensipal la

otonòm Zòn

Lwès Philadelphia

Sibvansyon sa yo disponib nan Zòn Lwès Philadelphia otonòm (WPEZ).

Grant asistans biznis

Sibvansyon sa a disponib pou sipòte biznis ki nan zòn Lwès Philadelphia otonòm. Biznis ki deja egziste oswa biznis kòmanse-up ka aplike. Biznis ka resevwa jiska $10,000. Sa a ede kreye ak kenbe siksè akademik yon anviwònman ki kiltive travay.

Lajan sibvansyon yo ka itilize pou:

  • Ekipman.
  • Anfòm deyò.
  • Amelyorasyon devan boutik.
  • Maketing.
  • Sèvis pwofesyonèl.

Finansye Alfabetizasyon Grant

Moun ki ap viv oswa travay nan zòn otonòm yo ka resevwa gratis:

  • Sèvis preparasyon taks.
  • Sèvis alfabetizasyon finansye.

Plis enfòmasyon yo ap disponib nan kòmansman sezon taks la.

Aplikasyon pou finansman

Si ou enterese aplike pou finansman, gade aplikasyon finansman Zòn otonòm yo.

Top