Ale nan kontni prensipal

Pwogram Patenarya Kominotè

Ki jan yo òganize yon netwayaj efikas

Etap 1: Sondaj

 • Chwazi limit reyalis.
 • Lis ki kote fatra, atik esansyèl, kawotchou, ak grafiti. Detèmine ki jan ou vle retire yo.
 • Lis chak anpil, lekòl, lakou rekreyasyon, sant rekreyasyon, oswa lari ou vle netwaye.
 • Estime moun yo ak founiti ki nesesè yo retire grafiti a ak fatra.
 • Pran anvan ak apre foto nan dokiman rezilta yo nan netwayaj la.

Etap 2: Orè

 • Chwazi yon dat. Netwayaj volontè ki gen plis siksè pran plas nan Samdi maten. Tan se toujou yon faktè, se konsa gen yon dat lapli pou netwayaj ou.
 • Konfime òganizatè debaz ou yo epi bay travay diferan.
 • Idantifye resous pou ekipman yo. Si w ap itilize Pwogram Patenarya Kominote a, pèmèt tan pou pwosesis aplikasyon an.
 • Detèmine ki jan ak ki lè ou pral ranmase materyèl sa yo ak ekipman yo.

Etap 3: Rekritman Volontè

 • Kontakte moun ki abite nan zòn nan ak nan yon reyon twa-blòk.
 • Sèvi ak avyatè, postè, medya sosyal, ak pawòl nan bouch fè piblisite netwayaj la.
 • Eseye mete moun ki soti nan orijin diferan ak gwoup laj.
 • Swiv moute ak volontè anvan netwayaj la ede asire patisipasyon yo.
 • Planifye pou kèk nan volontè ou yo pa montre moute.

Etap 4: jou Netwayaj

 • Chwazi yon kote santral pou volontè yo ranmase pwovizyon epi pou yo jwenn devwa.
 • Konsidere aksè, twalèt, ak disponiblite pakin.
 • Fè volontè ranpli yon fèy siy-an. Mande non chak volontè, telefòn, adrès, ak imèl.
 • Chwazi chèf ekip yo epi fè yo responsab pou founiti ak ekipman. Pa kite pwovizyon poukont li.
 • Bay chak kòmandan ekip ak yon lis asiyen kote sit ak travay pou evalye.
 • Bagay sa yo tankou kafe, ji, beye, mizik, ak manje midi yo se testaman akeyi.
 • Toujou konsidere trafik machin. Mete koulè klere pou trafik kap apwoche pral wè ou.
 • Pa gen chwal, bouskile, oswa pouse.
 • Ankouraje konpòtman koutwa ak pozitif ak lòt volontè ak rezidan lokal yo.
 • Asire ou ke ou netwaye tout postè ak avyatè apre evènman an.
Top