Ale nan kontni prensipal la

Kominote lavi amelyorasyon pwogram

Revitalizasyon katye Philadelphia a pa retire cheche.

Kominote lavi amelyorasyon pwogram

Ki sa nou fè

Pwogram Amelyorasyon Lavi Kominotè (CLIP) ede Philadelphians fè Vil la yon kote ki pi bèl pou viv. Kòm yon pati nan misyon sa a, nou:

  • Retire grafiti kraze brize nan bilding, siy lari, ak lòt enstalasyon lari yo.
  • Ranfòse règleman Vil la pou asire ke anpil vid ak zòn yo kenbe pwòp.
  • Prete pwovizyon epi yo ofri fatra pickup pou Clip-kowòdone netwayaj katye yo.
  • Bay delenkan ki pa vyolan pou granmoun opòtinite pou konplete fraz sèvis kominotè yo lè yo netwaye ak anbeli vil la.

Nou fè patenarya ak rezidan yo, gwoup kominotè, biznis, lòt depatman vil la, ak ajans pou amelyore kalite lavi nan katye nou yo. Pou rapòte yon pwopriyete ki pa kenbe oswa pou mande pou retire grafiti, rezidan yo ka kontakte CLIP nan Philly311.

Pou plis enfòmasyon, gade ti liv Pwogram Amelyorasyon Lavi Kominote a.

Konekte

Adrès
8747 Frankford Ave.
Philadelphia, PA 19136
Telefòn: 311
Sosyal

Top