Ale nan kontni prensipal la

Pwogram Sèvis Kominotè

Bay yon pwogram estriktire pou delenkan ki pa vyolan (laj 18 ak moute) obligatwa pou konplete lè sèvis kominotè yo.

Osijè de

Pwogram sèvis kominotè (CSP) reyini delenkan ki pa vyolan ki gen plis pase 18 an pou travay avèk rezidan, biznis, ak òganizasyon kominotè pou netwaye katye nan tout Philadelphia.

Pwojè CSP yo enkli:

  • Netwayaj enstalasyon vil la.
  • Netwayaj underpasses.
  • Bale lari yo.
  • Ede òganizasyon kominotè ki gen plis moun pouvwa pou netwayaj.

Konekte

Adrès
4000 N. Ameriken St
Philadelphia, PA 19140
Telefòn: (215) 685-3071

Pwosesis ak kalifikasyon

Patisipe nan CSP ka fè pati yon lòd tribinal pou delenkan ki pa vyolan.

Èske ou ta renmen CSP ede ak netwayaj ou a?

Ou dwe gen omwen 3-4 volontè nan kominote w la pou w ka mande èd CSP.

Top