Ale nan kontni prensipal la

Bati enèji pèfòmans pwogram

Dat limit Konfòmite

2022

3 janvye 2022

 • Mizajou plan konfòmite altènatif pou pòtfolyo gwo yo akòz.

avril 4, 2022

 • Dat limit pou sètifye pèfòmans segondè, mande yon egzanpsyon altènatif, ak fè demann ekstansyon pou bilding plis pase 100,000 pye sq.

Septanm 30, 2022

 • Kapte estasyon-up dat limit rapò pou bilding plis pase 100,000 sq ft.
 • Espesyalis melodi-up soumèt 2022 rapò yo dwe sètifye nan dat sa a.
2023

Janvye 4, 2023

 • Mizajou plan konfòmite altènatif pou pòtfolyo gwo yo akòz.

avril 3, 2023

 • Dat limit pou sètifye pèfòmans segondè, mande yon egzanpsyon altènatif, ak fè demann ekstansyon pou 70,000-100,000 sq ft. bilding yo.

Septanm 30, 2023

 • Kapte estasyon-up dat limit rapò pou 70,000-100,000 sq ft. bilding yo.
 • Espesyalis melodi-up soumèt 2023 rapò yo dwe sètifye nan dat sa a.
2024

Janvye 4, 2024

 • Mizajou plan konfòmite altènatif pou pòtfolyo gwo yo akòz.

avril 3, 2024

 • Dat limit pou sètifye pèfòmans segondè, mande yon egzanpsyon altènatif, ak fè demann ekstansyon pou 50,000-70,000 sq ft bilding yo.

Septanm 30, 2024

 • Kapte estasyon-up dat limit rapò pou 50,000-70,000 sq ft. bilding yo.
 • Espesyalis melodi-up soumèt 2024 rapò yo dwe sètifye nan dat sa a.
Top