Ale nan kontni prensipal

Konprann Avi ou sou Evalyasyon Pwopoze

Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA) bay Avi sou Evalyasyon Pwopoze pou enfòme pwopriyetè pwopriyete yo ke valè evalye pwopriyete yo chanje. Avi a se pa yon bòdwo, men li gen enfòmasyon enpòtan ki pral gen enpak sou taks sou pwopriyete w la. Si ou pa resevwa yon avi, sa vle di ke pa te gen okenn chanjman nan valè pwopriyete w la soti nan ane anvan an.

Sèvi ak gid sa a etap-pa-etap pi byen konprann Avi ou sou Evalyasyon Pwopoze.

Top