Ale nan kontni prensipal la

Règleman Konfòmite Tit VI ak Fòm Plent

Paj sa a gen dokiman ki gen rapò ak politik anti-diskriminasyon Depatman Sante Piblik la.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Depatman Sante Piblik Tit VI Règleman Konfòmite PDF Règleman sa a fèt pou bay konsèy pwosedi pou Depatman Sante Piblik pou asire rezolisyon rapid, efikas, ak efikas plent dwa sivil ki konsistan avèk lwa dwa sivil ki aplikab yo. Novanm 10, 2023
Fòm Plent Tit VI ki pa Peye-Anplwaye Diskriminasyon (an Anglè) PDF Yo ka depoze fòm plent sa a pa yon moun, oswa reprezantan otorize moun sa a, ki kwè ke yo te sijè a diskriminasyon oswa vanjans an vyolasyon Règleman sou Konfòmite Tit VI a. Novanm 10, 2023
Top