Ale nan kontni prensipal la

Patnè Lavi ak Kredi Taks sou Benefis Sante Transganr Rapò Anyèl

Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi a disponib pou biznis ki ofri pwoteksyon asirans sante pou patnè lavi anplwaye yo ak timoun patnè lavi sa yo.

Kredi Taks sou Benefis Swen Sante Transganr se pou biznis ki fè pwoteksyon asirans ki disponib pou swen transganr nan menm nivo yo ofri pwoteksyon pou lòt tretman medikal ki nesesè.

Anba a w ap jwenn Patnè Lavi ak Swen Transganr Kredi Taks Benefis Sante 2019 Rapò Anyèl (an Anglè).

Top