Ale nan kontni prensipal la

Lojman mete konfyans nan fon rapò

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) itilize finansman federal, eta, lokal, ak fondasyon pou evalye ak adrese lojman Philadelphia ak bezwen devlopman kominotè. Rapò Fon Trust Lojman an se yon rapò sou reyalizasyon yo te rive itilize resous Housing Trust Fund.

Top