Ale nan kontni prensipal

Règleman DHS

Règleman sa yo ak pwosedi yo te devlope pa Depatman Sèvis Imen (DHS). Règleman yo sijè a revizyon lè yo jije sa nesesè.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Tibebe Timoun piti Entèvansyon Bonè pou Timoun ki nan Plasman Out-of-Home PDF Timoun ki patisipe nan sistèm byennèt timoun yo gen gwo risk pou reta nan devlopman yo. Nan Filadèlfi, tout timoun ki poko gen twa k ap resevwa sèvis byennèt timoun kalifye pou sèvis nan entèvansyon bonè timoun piti (ITEI). Règleman sa a fèt pou asire ke tout timoun ki poko gen twa nan plasman andeyò kay nan Philadelphia resevwa sèvis sa yo. Janvye 07, 2021
Nouvo Gid sou Dwa nan Pwosedi Swen ak Doleyans pou Jèn nan Enstalasyon Swen Kongregate ak Fanmi yo PDF Yon memorandòm konsènan dwa jèn pou jèn moun nan enstalasyon swen rasanble. Desanm 11, 2020
Top