Ale nan kontni prensipal la

Plan ak Priyorite Lekòl Kominotè

Plan lekòl kominotè yo se yon akimilasyon koòdonatè lekòl kominotè yo te ranmase nan men divès moun ki gen enterè. Sèvi ak fidbak sa a, kowòdonatè yo, ansanm ak komite lekòl kominotè yo, te kapab bay priyorite pou bezwen espesifik chak lekòl. Anba a, chak plan detaye rezilta lekòl la.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Kòwòt I ak II Priyorite PDF Yon sèl-pager ki rezime priyorite yo pou tout 12 Lekòl Kominotè nan Kowòt I ak II avril 09, 2018
George Washington lekòl segondè (klas 9-12) PDF Priyorite Lekòl Kominotè Mas 2018 mas 28, 2018
Samuel Gompers School (Klas K-8) PDF Priyorite Lekòl Kominotè Mas 2018 mas 28, 2018
Alain Locke Elementary School (Klas K-8) PDF Priyorite Lekòl Kominotè Mas 2018 mas 28, 2018
Rezime Egzekitif plan Lekòl Kominotè yo (Cohort I) PDF Rezime pwosesis la, plan, ak pwochen etap pou chak Cohort I Community School. Mas 29, 2017
Edward Jedeyon Lekòl (Klas K-8) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
S. Edmonds Lekòl (Klas K-6) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
James Logan Elementary School (Klas K-5) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017. Mas 29, 2017
Kensington Health Sciences Academy (Klas 9-12) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
Murrell Dobbins CTE lekòl segondè (klas 9-12) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
Sid Philadelphia High School (Klas 9-12) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
Southwark Lekòl (Klas K-8) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
Tilden Middle School (Klas 5-8) PDF Plan Lekòl Kominotè Mas 2017 Mas 29, 2017
Top