Ale nan kontni prensipal

Resous Kredi Taks Pou Timoun (CTC)

Kredi Taks pou Timoun (CTC) se yon pwogram ranbousman taks federal k ap mete lajan nan pòch moun ak fanmi ki pa gen revni ki ba pou modere ak fanmi yo nan moman taks. Ou ka jwenn jiska $2,000 pou chak timoun ki kalifye, kèlkeswa estati k ap travay.

Non Deskripsyon Lage Fòma
EITC, CTC, ak egzijans avi ranbousman taks sou salè pou patwon yo (an Anglè) PDF Enfòmasyon sou egzijans pou biznis sou enfòme anplwaye yo konsènan Kredi Taks sou Revni Touche (EITC), Kredi Taks pou Timoun (CTC), ak pwogram ranbousman Taks sou Salè ki baze sou Revni an. Janvye 4, 2024
Flyer Kredi Fiskal Timoun (Angle ak Panyòl) PDF Enfòmasyon flyer sou 2023 CTC pou travayè Philadelphia ak rezidan yo. Panyòl vèsyon ki disponib nan paj 2. Janvye 10, 2024
Top