Ale nan kontni prensipal la

Rele pou Ide - Sibvansyon Solutions Mendèv

Depatman Komès ap chèche pwopozisyon pwojè ki idantifye ak akselere inovatè, prèv-enfòme apwòch sipòte yon- ak anba-travayè Philadelphians prepare pou epi konekte nan wout karyè dirab ki peye yon salè k ap viv. Pwopozisyon yo dwe kapab aplike ak evalye pou enpak sou ane sivil la.

Aplikan yo dwe dekri kijan yo pral entansyonèlman idantifye, elve, ak adrese defi yo espesifik Nwa, mawon, ak lòt istorikman defavorize rezidan Philadelphia fè fas a lè yo prepare pou ak antre nan mendèv la.

Gade delè konplè ki disponib nan dokiman ki anba a ak dat kle anvan ou soumèt pwopozisyon final la nan dat 18 desanm 2023 a 5 p.m.

Top