Ale nan kontni prensipal la

Bidjè pou Rezime sou Tretman Egal Ekite Rasyal

Biwo Bidjè a te kolabore avèk Biwo Divèsite, Ekite ak Enklizyon pou rezime apwòch Bidjè pou Ekite Rasyal li yo. Dokiman sa a bay yon kout rezime de paj nan pwosesis la ak entrain divès kalite Biwo a Bidjè konsidere kòm lè devlope yon pwopozisyon bidjè ki entegre prensip ekite rasyal ak pratik.

Pou yon deskripsyon ki pi solid nan bidjè a, vizite Bidjè Biwo Bidjè a pou Rekapitilasyon Ekite Rasyal ak Recap Angajman Kominotè.

Non Deskripsyon Lage Fòma
FY24 Rezime Bidjè pou Ekite Rasyal PDF Mas 3, 2023
Top