Ale nan kontni prensipal la

Ekip

Atizay ak Design

Ekip Atizay ak Design ap travay pou asire ke devlopman amelyore espas piblik yo. Men sa yo enkli lari, plas, ak espas ouvè, osi byen ke ap fè fas yo bilding ki gen rapò ak yo. Ekip la:

 • Kreye desen konsèp konsepsyon.
 • Fè dekoupaj an zòn ki baze sou kòd revize konsepsyon.
 • Sipòte Komite Revizyon Civic Design la.
 • Sipòte Komisyon an Atizay.
 • Sipòte pousan nan PHDC pou Pwogram Atizay.

Planifikasyon Comprehensive

Ekip Planifikasyon Comprehensive la sipèvize aplikasyon plan konplè Vil la. Ekip la tou fè rechèch sou pwoblèm ak règleman ki afekte devlopman nan vil la. Rechèch sa a, anplis enfòmasyon ki te rasanble nan kominote a, yo pral baz yon revizyon kap vini nan plan konplè a.


Devlopman

Ekip Devlopman an revize plan devlopman pou wè si yo konfòme yo avèk règleman dekoupaj an zòn ak itilizasyon tè epi fè rekòmandasyon sou konsepsyon sit la. Revi asire ke aplikasyon yo satisfè règleman anviwònman ak lòt kontwòl devlopman Vil ak eta ki te mete an plas pou pwoteje kominote yo.


Lejislasyon

Ekip Lejislasyon an konekte plan konplè a lwa, règleman, ak règleman yo. Ekip la revize bòdwo ki te entwodwi pa Konsèy Minisipal pou konsiderasyon pa Komisyon an Planifikasyon ak proje bòdwo sou demann soti nan City Councilmembers. Manm ekip yo tou:

 • Revize ak pwopoze revizyon nan règleman Komisyon Planifikasyon.
 • Kowòdone analiz la nan apèl dekoupaj an zòn.
 • Reprezante Planifikasyon Vil nan Komisyon Konsèy la Zonaj nan Ajisteman.

Règleman ak analiz

Ekip Règleman ak Analiz la travay avèk lòt ajans ak ekip Komisyon Planifikasyon sou etid ak rekòmandasyon pou:

 • Envestisman kapital ak enstalasyon minisipal yo.
 • Transpòtasyon.
 • Lojman.
 • Sante piblik.
 • Devlopman ekonomik.
 • Popilasyon ak prévisions travay.
 • Itilize tè.
 • Bon jan kalite anviwònman an.
 • Jesyon Ijans.
 • Chanjman nan klima.

Ekip la tou jere devlopman nan Pwogram Kapital Vil la.


Sitwayen Planifikasyon Enstiti (kpi)

Sitwayen Planifikasyon Enstiti a (kpi) entwodui Philadelphians nan planifikasyon vil la ak devlopman byen imobilye. Kpi kouri yon kou sèt semèn chak prentan ak otòn bay rezidan yo zouti yo amelyore ak ranfòse katye yo. Elèv yo aprann kijan pou yo fè yon diferans kote y ap viv la.

Top