Ale nan kontni prensipal

Biwo Resous Imèn

Kesyon yo mande anpil sèvis sivil

Repons pou kesyon komen sou pozisyon sèvis sivil yo ak vil Philadelphia.

Kesyon yo poze souvan

Kouman pou mwen aplike pou yon travay sèvis sivil?

Plis +

Kiyès ki kalifye pou pran yon tès?

Plis +

Kisa sa vle di lè “Oswa nenpòt konbinezon ekivalan nan... detèmine yo dwe akseptab pa Biwo a nan Resous Imèn (ansyen Pèsonèl Depatman)” parèt sou anons la?

Plis +

Kouman pou mwen konnen sa ki disponib?

Plis +

Kouman pou mwen konnen si mwen apwouve yo pran egzamen an? Si mwen apwouve, ki jan mwen konnen ki lè ak ki kote mwen pran tès la?

Plis +

Ki kalite egzamen yo bay?

Plis +

Ki kalite lis ki kalifye ki genyen?

Plis +

Yon fwa mwen jwenn sou lis sèvis sivil la, konbyen tan mwen kalifye pou yon travay?

Plis +

Ki egzijans ki aplike apre tès la?

Plis +

Èske gen preferans veteran '?

Plis +

Ki benefis Vil la ofri?

Plis +
Top