Ale nan kontni prensipal

Spring jaden Street amelyorasyon pwojè

Envesti nan yon bisiklèt- ak pyeton-zanmitay Spring Garden St bay yon lyen ki san danje, dirab ant Delaware la ak Schuylkill.

Osijè de

Spring Garden Street Amelyorasyon Pwojè a se yon bisiklèt- ak pyeton-zanmitay envestisman nan Spring Garden Street Philadelphia a. Li pral bay yon lyen ki san danje, fò, ak dirab ant rivyè yo Delaware ak Schuylkill.

Objektif nou yo se:

  1. Bay yon koridò san danje epi ki aksesib pou tout itilizatè yo - ki gen ladan pyeton, siklis, pasaje transpò piblik, ak motè-yo ak pou itilizatè yo nan tout kapasite.
  2. Kontribye nan sans nan plas sou Spring Garden Street pa bati sou fòs ki egziste deja koridò a ak pwomosyon sante kominote ak byennèt.
  3. Avanse Philadelphia a Green City, Netwaye Waters objektif jesyon dlo lapli vèt ak Vizyon Vil la Zewo objektif sekirite trafik.
  4. Konplete seksyon Philadelphia Center City nan kòt lès Greenway la. Lès Coast Greenway la se yon bisiklèt ki separe trafik ak wout pyeton ki konekte kominote yo soti nan Maine nan Florid.

Konekte

Imèl otis@phila.gov

Events

Nothing from September 5, 2023 to December 5, 2023.

Partners

  • Office of Transportation, Infrastructure and Sustainability (OTIS)
  • Delaware Valley Regional Planning Commission (DVRPC)
  • Commerce Department
  • SEPTA
  • Philadelphia City Planning Commission
  • East Coast Greenway

Top