Ale nan kontni prensipal la

Wout san danje Philly

Pre-K

Resous ak leson salklas pou timoun pre-K.

Wout Safe Resous Philly

Trafik Sekirite Edikasyon Gid

Yon gid pou edikasyon sekirite trafik pou paran ak pwofesè nan timoun pre-K. Leson yo nan gid sa a rankontre Pennsylvania referans edikasyon bonè ak referans Head Start.


Wout Safe Philly lis lekti

Lis sa a nan liv yo pral jwenn elèv yo eksite sou mache, monte bisiklèt, ak woule.


Travèse chante nan Street

Chante sa a Hatian ede jèn timoun sonje etap sa yo pou san danje travèse lari a.


Resous pou paran, moun kap bay swen, ak edikatè

Monte bisiklèt ak timoun yo

Vtt kapab amizan yon fason pou jwenn deyò, rete aktif, epi chèche Philadelphia. Jwenn konsèy pou ede timoun yo aprann kouman bisiklèt san danje nan vil la.


Wout Safe Philly trafik gid jaden

Yon gid pou kreye yon jaden trafik tanporè oswa semi-pèmanan ak karakteristik trafik echèl-desann ak eleman iben. Jaden trafik ofri yon anviwònman ki an sekirite pou timoun yo pratike navige nan yon lari.


Lòt resous

ITE STEM leson

Enstiti Enjenyè Transpò (ITE) se yon asosyasyon manm entènasyonal nan pwofesyonèl transpò ki travay pou amelyore mobilite ak sekirite pou tout itilizatè sistèm transpò yo. Yo menm tou yo ede bati kominote entelijan ak tolerabl.

ITE gen yon koleksyon transpò-tematik syans, jeni, ak teknoloji (STEM) plan leson ak aktivite pou elèv ki nan pre-K jiska senkyèm ane.


Otobis Okipe Bags

Otobis okipe sak yo fèt pou fanmi ki gen jèn timoun ki ap monte twa wout otobis nan Lwès Philadelphia. (Espesyalman, wout otobis SEPTA 21, 41, ak 52.) Chak sak gen ladan yon ilistrasyon nan wout otobis la, liv tematik, ak kat starter istwa.


Kourikoulòm Edikasyon Sekirite Transpò pou Timoun Lekòl Matènèl (PDF)

Antrepriz pou Pwogrè nan Kominote a fèt yon kourikoulòm edikasyon sekirite transpò espesyalman pou pwogram Head Start. Kourikoulòm lan gen ladan sekirite nan otobis lekòl Head Start ak resous pou monitè otobis yo.

Top