Ale nan kontni prensipal la

Farm Philly

Patnè nan agrikilti iben

Farm Philly patnè ak agrikilti lokal yo ak gwoup kominotè. Ansanm, nou travay sou l ak pwojè, c ommuniciale pwogramasyon, ak f ood politik.

Patnè jaden, fèm, ak jaden rezen

Farm Philly travay ak patnè ki kontra-lwaye oswa itilize pak peyi pou pwojè agrikilti ak yon benefis piblik. Men sa yo enkli:

 • Jaden rezen kominotè yo.
 • Kominote jaden yo.
 • Demonstrasyon jaden yo.
 • Fèm edikasyon.
 • Pwodiksyon fèm.
 • Forè Manje.

Farm Philly kolabore ak patnè pwogram ak politik pou travay sou yon varyete inisyativ. Men sa yo enkli:

 • Agrikilti kominotè.
 • Tè ak politik jistis manje.
 • Pwogram aksè manje.
 • Edikasyon ak antrènman.
 • Devlopman Mendèv.
 • Pwogram kominotè yo.
 • Fèmye mache yo.

View jaden rezen yo, fèm, ak lòt pwojè agrikilti kounye a opere nan Pak & sit Rec. Pou plis detay, sèvi ak enfòmasyon kontak yo bay nan tèt chak antre.

Pou plis enfòmasyon sou fason pou fè patenarya ak Parks & Rec, kontakte farmphilly@phila.gov.

Top