Ale nan kontni prensipal la

Fòm rapò tibèkiloz

Tibèkiloz se yon kondisyon notifye nan Philadelphia. Tout ka yo sispèk nan TB yo dwe rapòte bay Pwogram Kontwòl Tibèkiloz Depatman Sante Piblik la nan lespas 24 èdtan. Moun ak founisè swen sante yo ka rapòte ka yo lè yo rele (215) 685-6873 pandan lè biznis oswa ranpli ak fakse youn nan fòm ki anba yo nan (215) 685-6477.

Top