Ale nan kontni prensipal

Aplikasyon pou plan vèsman taks nan Imobilye

Plan vèsman taks Imobilye a pèmèt kontribyab ki kalifye ak pwopriyetè sitwayen ansyen yo peye ane aktyèl la nan taks Imobilye dwe nan vèsman chak mwa pandan tout ane a. Aplikan yo dwe satisfè sèten egzijans revni pou pwogram sa a. Sèvi ak fòm sa a pou aplike.

Aplikan yo dwe ranpli epi retounen tou de paj aplikasyon sa a. Dat limit pou aplike a se 31 mas 2024.

Non Deskripsyon Lage Fòma
2024 Aplikasyon pou Plan Vèsman Imobilye - PDF angle Itilize fòm sa a pou aplike pou Plan Vèsman Taks sou Imobilye a. Jen 6, 2023
2024 Aplikasyon pou Plan Vèsman Imobilye - Panyòl PDF Solicitud para participar del Plan de Pago a Plazos del impuesto sobre la propiedad de 2024. Jen 6, 2023
2024 Aplikasyon pou Plan Vèsman Imobilye - Senplifye PDF Chinwa Jen 6, 2023
Flyer Plan Vèsman Taks Imobilye — Angle PDF Flyer enfòmasyon sou egzijans laj ak revni pou pwogram Plan Vèsman Taks Imobilye a. Jen 6, 2023
Flyer Plan Vèsman Taks Imobilye — Panyòl PDF Folleto informativo sobre los requisitos de edad e ingresos para el programa Plan de Pago a Plazos del Impuesto sobre la Propiedad. Jen 6, 2023
Top