Ale nan kontni prensipal la

estimasyon pwopriyete apèl dokiman ak fòm

Si yo evalye pwopriyete w la epi ou kwè valè evalye a pa kòrèk, ou ka depoze yon apèl nan Komisyon Konsèy Revizyon Taks (BRT). Sèvi ak fòm ki nan paj sa a pou depoze apèl ou a.

Dat limit pou depoze yon apèl 2025 valè sou mache a se 7 oktòb 2024.

Non Deskripsyon Lage Fòma
2025 valè mache apèl fòm PDF Sèvi ak fòm sa a pou fè apèl kont valè sou mache evalye pwopriyete w la bay BRT la. Mas 27, 2024
Valyasyon rezime kouvèti fèy PDF Sèvi ak fòm sa a pou bay enfòmasyon evalyasyon sou yon pwopriyete ke ou ap fè apèl kont BRT a. Novanm 21, 2023
Apèl fòm retrè PDF Sèvi ak fòm sa a yo retire apèl valè mache ou soti nan konsiderasyon pa BRT la. Novanm 21, 2023
Depoze anreta — valè mache apèl fòm (nunc pro tunc) PDF Sèvi ak fòm sa a ranpli yon apèl premature nan valè sou mache a evalye nan yon pwopriyete BRT la. Novanm 7, 2023
Depoze anreta — fòm diminye (nunc pro tunc) PDF Sèvi ak fòm sa a pou fè apèl kont yon desizyon premature pou BRT la. Fevriye 3, 2021
Depoze anreta — fòm san bi likratif (nunc pro tunc) PDF Sèvi ak fòm sa a pou fè apèl kont yon aplikasyon egzanpsyon taks san bi likratif san bi likratif byen imobilye nan BRT la. Fevriye 3, 2021
Refize abatment oswa egzanpsyon fòm apèl PDF Itilize fòm sa a pou fè apèl kont yon refi pou refize, egzanpsyon taks san bi likratif, oswa Egzanpsyon Homestead nan BRT la. Janvye 21, 2021
Pouvwa fòm avoka PDF Itilize fòm sa a pou nonmen yon reprezantan otorize pou reprezante apèl ou bay BRT la. avril 30, 2024
Top