Ale nan kontni prensipal la

Philadelphia Trail mèt Plan

Komisyon Planifikasyon Vil Philadelphia (PCPC), Depatman Pak ak Rekreyasyon, ak Biwo Transpòtasyon ak Sistèm Enfrastrikti kreye yon envantè nan santye ak yon estrateji pou kreye nouvo. Ajans vil ki enplike nan planifikasyon santye ak konstriksyon itilize sa a kòm yon gid pou bay priyorite pou bati nouvo santye.

Top