Ale nan kontni prensipal

Avyatè pou pwogram asistans kontribyab

Gid itil nan pwogram asistans ki pi popilè Depatman Revni an pou pwopriyetè kay, pwopriyetè biznis, ak kliyan bòdwo dlo. Dokiman sa yo ankouraje pwogram ki ede sitwayen granmoun aje yo, kay ki gen ti revni, pwopriyetè kay ki gen taks sou byen imobilye delenkan, pwopriyetè biznis ki gen taks sou do, ak moun kap chèche preparasyon taks gratis.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Akò Peman pou taks sou biznis - printable feyè PDF Enfòmasyon flyer sou akò peman ak tèm fleksib pou taks biznis yo. Mas 13, 2024
Acuerdos de pago de impuestos comerciales — folleto imprimible PDF Folleto informativo sobre acuerdos de pago con términos flexibles para impuestos comerciales. avril 11, 2024
Imobilye taks ilistre gid — printable flyer PDF Yon gid senp pou peye taks sou Imobilye ou, oswa pou jwenn asistans si ou gen pwoblèm pou peye taks Imobilye ou. Me 3, 2023
Pake Flyer asistans kontribyab (an Anglè) PDF Yon pake depliyan pou diferan pwogram asistans Biwo Revni Imobilye ak Biwo Revni Dlo. Me 4, 2023
Akò Pèman Rekiperasyon Biznis (Angle-Panyòl) PDF Enfòmasyon sou akò peman pou taks sou biznis, pou konpayi ki gen difikilte kòm yon rezilta nan ijans sante COVID-19. Yon lang panyòl vèsyon pipiti de youn se nan paj 2. Novanm 10, 2020
PDF 20202011, COVID-19,。 12,。 Novanm 19, 2020
Top