Ale nan kontni prensipal la

Ameriken ki gen andikap Lwa Oto-Evalyasyon ak Plan Tranzisyon

Pou asire aksè nan tout sèvis ak pwogram Vil la, yo te fè yon evalyasyon endepandan pou detèmine twou vid ki genyen an konfòmite avèk Lwa Ameriken Andikape yo (ADA). Baze sou pwòp tèt ou-evalyasyon an, Vil la te kreye yon Plan Tranzisyon ADA konsantre sou Tit II nan ADA a, ki entèdi diskriminasyon ki baze sou andikap pou sèvis gouvènman eta a ak lokal yo.

Manm piblik la te gen opòtinite pou bay fidbak sou bouyon an ADA Tranzisyon Plan pandan yon peryòd kòmantè piblik jere pa Biwo Majistra a pou Moun ki gen andikap. Plan final la reflete chanjman nan adrès kèk nan fidbak la, ak tout kòmantè piblik yo te resevwa yo te enkli nan Apendis II nan ADA Tranzisyon Plan an.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Final ADA Tranzisyon Plan PDF Plan ADA Tranzisyon Vil Philadelphia a konsantre sou Tit II nan ADA a, ki entèdi diskriminasyon ki baze sou andikap pou sèvis gouvènman leta ak lokal yo. 30 Desanm 2020
Draft ADA Tranzisyon Plan PDF Vèsyon an bouyon nan Plan ADA Tranzisyon Vil la. Oktòb 15, 2020
Top