Ale nan kontni prensipal

Aplike pou kòmanse yon Pwogram Tès Kominotè COVID-19

Depatman Sante Piblik Philadelphia ap fè patenarya avèk PMHCC, Inc., yon òganizasyon san bi likratif lokal, pou chèche pwopozisyon òganizasyon ki kalifye pou aplike Pwogram Tès Kominote COVID-19.

 

Non Deskripsyon Lage Fòma
Demann Pwogram Tès Kominotè COVID-19 pou Pwopozisyon (RFP) PDF Yo envite òganizasyon ki kalifye pou aplike pou yon RFP pou aplike Pwogram Tès Kominotè COVID-19 la. Jiyè 28, 2020
Top