Ale nan kontni prensipal la

Rapò Akò Peman Okipe Pwopriyetè 2020

Akò Peman Okipe Pwopriyetè a (OOPA) se yon opsyon akò pèman pou moun ki posede epi ki abite nan pwopriyete yo. Plan an fèt pou kreye yon akò ranbousman abòdab sou taks delenkan, pandan y ap egzije pwopriyetè kay la tou pou li rete kouran sou nouvo taks pandan y ap vin dwe chak ane.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Rapò Akò Peman Okipe Pwopriyetè 2020 an PDF Rapò sou konbyen moun ki te itilize OOPA pou peye taks delenkan, ak konbyen lajan yo te peye pou ane kalandriye 2020. Out 6, 2021
Top