Ale nan kontni prensipal la

Dlo, Egou & Tanpèt Dlo Pousantaj Komisyon Konsèy

Pwosedi pousantaj

2024 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

Sou 28 fevriye 2024, Depatman Dlo Philadelphia te depoze Avi Davans sou chanjman yo pwopoze Depatman an nan nivo Asistans li yo To kavalye pousantaj Surcharge (TAP-R), pwopoze yo vin efikas, 1 septanm 2024.

View 2024 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon


2023 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

Sou 24 janvye 2023, Depatman Dlo Philadelphia te depoze Avi Davans sou chanjman yo pwopoze Depatman an nan nivo Asistans li yo To kavalye pousantaj Surcharge (TAP-R), pwopoze yo vin efikas, 1 septanm 2023.

View 2023 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

View Detèminasyon To sou 2023 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon →


2023 Jeneral To Pwosedi

Nan dat 24 janvye 2023, Depatman Dlo te depoze Avi Davans k ap chèche ogmantasyon nan dlo, egou, ak pousantaj dlo lapli ki efikas 1ye septanm 2023 ak 1ye septanm 2024.

View 2023 Jeneral To Pwosedi

View Detèminasyon To sou 2023 Pwosedi To Jeneral →


2022 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

Sou 21 janvye 2022, Depatman Dlo Philadelphia te depoze Avi Davans sou chanjman yo pwopoze Depatman an nan nivo Asistans li yo To kavalye pousantaj Surcharge (TAP-R), pwopoze yo vin efikas, 1 septanm 2022.

View 2022 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

View 2022 Detèminasyon To sou Pwosedi Rekonsilyasyon TAP-R 2022 →


2022 Espesyal To Pwosedi

Sou 21 janvye 2022, Depatman Dlo Philadelphia te depoze Avi Davans sou inisyasyon yon Pwosedi To Espesyal konsènan rekonsilyasyon an ak potansyèl ajisteman anba nan dlo, egou ak dlo lapli pousantaj ak chaj deja apwouve yo pran efè, 1 septanm 2022.

View 2022 Espesyal To Pwosedi

View 2022 Detèminasyon To sou Pwosedi a 2022 Espesyal To →


2021 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

Nan dat 14 avril 2021, Depatman Dlo te depoze Avi Fòmèl pou aplike ajisteman anyèl la nan Kavalye To Pwogram Asistans Tiered (TAP-R) epi revize dlo ki gen rapò, egou, ak chaj kantite koneksyon sèvis dife. Komisyon Konsèy la To te ranpli detèminasyon pousantaj li yo sou 16 jen, 2021.

View 2021 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

View 2021 Detèminasyon pousantaj sou Pwosedi Rekonsilyasyon TAP-R 2021 la →


2021 Jeneral To Pwosedi

Nan dat 16 fevriye 2021, Depatman Dlo te depoze Avi Fòmèl k ap chèche ogmantasyon nan dlo, egou, ak pousantaj dlo lapli ki efikas 1 septanm 2021 ak 1 septanm 2022. Komisyon Konsèy la To te ranpli detèminasyon pousantaj li yo sou 16 jen, 2021.

View 2021 Jeneral To Pwosedi

View 2021 Detèminasyon pousantaj sou Pwosedi Jeneral 2021 la →

Li yon lage laprès nan Komisyon Konsèy la To Dlo ki montre Detèminasyon an To pou Ane Fiskal (FY) 2022 ak 2023 →


2020 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

20 me 2020, Depatman Dlo Philadelphia te depoze yon Avi Davans pou aplike ajisteman anyèl la nan kavalye to Pwogram Asistans Tiered (TAP-R) ak revize dlo ki gen rapò, egou, ak chaj kantite koneksyon sèvis dife.

View 2020 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon


2020 Jeneral To Pwosedi

Sou 11 fevriye 2020, Depatman Dlo Philadelphia te ranpli Avi Davans li yo nan chanjman pwopoze nan dlo, egou, ak pousantaj dlo tanpèt ak chaj ki gen rapò ak Konsèy Minisipal ak Komisyon Konsèy la To.

View 2020 Jeneral To Pwosedi


2019 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon

Sou 4 avril, 2019, Depatman Dlo Philadelphia te depoze yon Avi Davans pou aplike ajisteman anyèl la nan kavalye pousantaj Pwogram Asistans Tiered (TAP-R) ak revize dlo ki gen rapò, egou, ak chaj kantite koneksyon sèvis dife.

View 2019 TAP-R Pwosedi Rekonsilyasyon


2018 Jeneral To Pwosedi

Sou 14 mas 2018, Depatman Dlo Philadelphia te depoze Avi Fòmèl li yo sou chanjman pwopoze nan dlo, egou, ak pousantaj dlo tanpèt ak chaj ki gen rapò ak Konsèy Minisipal ak Komisyon Konsèy la. (Avi Davans te depoze 12 fevriye 2018.)

View 2018 Jeneral To Pwosedi

Gade Detèminasyon Pousantaj Pousantaj Depatman Dlo ak Frè pou FY 2019-2020 →

View lage nan laprès anonse Detèminasyon an To →


2016 Espesyal To Pwosedi

Sou 28 jen, 2016, Majistra James F. Kenney te siyen yon òdonans ki te pase pa Philadelphia Konsèy Minisipal ki pèmèt jaden kominotè yon pousantaj rabè espesyal pou sèvis jesyon dlo tanpèt. Depatman Dlo Philadelphia te ranpli avi fòmèl sou chanjman yo pwopoze a nan pousantaj dlo tanpèt pou jaden kominotè sou Oktòb 12, 2016 ak yon ka pousantaj espesyal te fèt. Baze sou enfòmasyon ki apwovizyone pa Depatman Dlo ak temwayaj nan men òganizasyon ak sitwayen yo, Komisyon Konsèy la apwouve yon 100 pousan rabè espesyal pou jaden kominote efikas 1 janvye 2017.

View 2016 Espesyal To Pwosedi →

Wè Rapò a nan Komisyon Konsèy la sou 2016 Espesyal To Depoze a →


2016 Jeneral To Pwosedi

Ka To 2016 la detèmine dlo, egou, ak pousantaj dlo tanpèt pou ane fiskal 2017 ak 2018 yo. Yo te bay avi fòmèl 8 fevriye 2016, epi Detèminasyon To la te lage sou 8 jen 2016.

View pwosedi a To Jeneral 2016

View lage pou la près ki montre desizyon Komisyon Konsèy la →

Gade Detèminasyon Pousantaj Depatman Dlo ak Frè pou FY17-18 →

Top