Ale nan kontni prensipal

Komisyon Art Philadelphia

Règleman

Paj sa a bay lis seksyon nan Konstitisyon an Règ Philadelphia Kay ki etabli pouvwa yo ak responsablite nan Komisyon an Atizay.

Seksyon 3-910

Komisyon Atizay la dwe konpoze de uit manm nonmen ak Komisyonè a nan pwopriyete piblik. Nan manm yo nonmen, youn chak va yon pent, yon sculpteur, yon achitèk, yon achitèk jaden flè, yon manm nan Komisyon an sou Pak ak Rekreyasyon, ak yon egzekitif biznis ki gen eksperyans, ak de yo dwe manm nan yon fakilte oswa gouvène kò nan yon lekòl nan atizay oswa achitekti. Nan tout zafè ki gen nan konpetans Komisyon an ki gen rapò ak travay anba chaj espesyal la nan nenpòt ki depatman nan vil la, tèt la nan depatman sa yo dwe tou pou tan an ke yo te aji kòm yon manm, men yo pa dwe gen okenn vòt.

ANOTASYON

Sous: Lwa sou 25 jen 1919, PL 581, Atik II, Seksyon 11.

Objektif: Komisyon Atizay la, ansyen jiri Atizay la, kontinye anpil jan sa a, ak adisyon nan yon achitèk jaden flè. Komisyonè Pwopriyete Piblik la fèt yon manm paske Komisyon an konekte ak Depatman li. Depi Komisyon an de tan zan tan pase sou pwojè nan domèn lòt depatman yo, se depatman tèt konsène a fè yon manm nan moman yo konsidere pwojè li a.


Seksyon 5-900

Depatman Pwopriyete Piblik dwe gen pouvwa a ak devwa li yo dwe fè fonksyon sa yo:

(a) Bilding ak Lòt Imobilye.

(3) Chak fwa Vil la dwe otorize pa òdonans oswa otreman drese yon bilding nouvo oswa remodel oswa chanje yon bilding ki egziste deja, Depatman an dwe lè sa nesesè anplwaye yon achitèk apwopriye, epi tou lè sa nesesè yon enjenyè, nan konsepsyon menm bagay la. Lè plan yo te apwouve pa Majistra a, Direktè a Managing ak Komisyon an Atizay, Depatman an dwe lakòz espesifikasyon apwopriye yo dwe prepare ki dwe soumèt bay Majistra a ak Direktè a Managing pou apwobasyon. Nan preparasyon an nan plan ak espesifikasyon, Depatman an dwe konsilte avèk depatman an, tablo oswa komisyon nan vil la oswa lòt ajans gouvènmantal pou ki gen sèvi ak bilding lan ke yo te remodeled, chanje oswa konstwi. Apre yo fin bay yon kontra, Depatman an dwe sipèvize nan enjenyè pwòp li yo oswa otreman, renovasyon, modifye oswa batiman nan bilding lan anba kontra.


Seksyon 5-903

(1) Komisyon Atizay la dwe:

(a) Apwouve nenpòt ki travay nan atizay yo dwe rann pa Vil la, si wi ou non pa achte, kado oswa otreman ak kote pwopoze li yo;

(b) Mande pou yo soumèt nan li, chak fwa li jije li apwopriye, yon modèl konplè oswa konsepsyon nan nenpòt ki travay nan atizay yo dwe rann pa Vil la;

(c) Apwouve kote konsepsyon ak pwopoze nenpòt bilding, pon ak apwòch li yo, vout, pòtay, kloti, oswa lòt estrikti oswa aparèy yo dwe peye pou, swa nèt oswa an pati, ki soti nan Trezò Vil la oswa pou ki Vil la oswa nenpòt ki lòt otorite piblik se founi yon sit, men nenpòt aksyon sa yo pran pa Komisyon an dwe konfòme yo ak Plan Devlopman Fizik la;

(d) Apwouve nenpòt estrikti oswa aparèy yo dwe bati pa nenpòt moun sou oswa pou yon ekstansyon pou sou nenpòt gran wout, kouran, lak, kare, pak oswa lòt kote piblik nan vil la;

(e) Egzamine chak dezan tout moniman Vil la ak travay atistik epi fè yon rapò bay Komisyonè Pwopriyete Piblik la sou kondisyon yo avèk rekòmandasyon pou swen yo ak antretyen yo;

(f) Apwouve retire, demenajman oswa chanjman nan nenpòt ki travay ki deja egziste nan atizay nan posesyon vil la.

(2) “Travay nan atizay” dwe gen ladan tout penti, dekorasyon miral, enskripsyon, vè tache, estati, relyèf, oswa lòt eskilti, moniman, sous, ark oswa lòt estrikti ki fèt pou orneman oswa komemorasyon.

(3) Si Komisyon an Atizay echwe yo aji sou nenpòt pwoblèm soumèt nan li nan swasant jou apre soumèt sa yo, apwobasyon li yo nan pwoblèm nan soumèt dwe prezime.
ANNOTASYON

Sous: Lwa sou 25 jen 1919, PL 581, Atik II, Seksyon 11.

Objektif: Fonksyon yo nan Komisyon an Atizay yo se esansyèlman sa yo ki nan jiri a Atizay anba Konstitisyon an nan 1919. Fonksyon Komisyon Atizay la ap afekte nan fwa planifikasyon Vil la ak pou rezon sa desizyon li yo dwe konfòme yo avèk egzijans Plan Devlopman Fizik nan Vil la. Egzamen an nan kondisyon an nan moniman City ak travay atistik se yon nouvo fonksyon epi li se enkli pou ke sa yo pwopriyete enpòtan ak chè nan vil la pa dwe soufri soti nan neglijans.


Seksyon 8-205

Yon depatman, tablo oswa komisyon pa dwe vann oswa echanj nenpòt byen imobilye ki fè pati Vil la oswa bay nenpòt lisans, fasilite, dwa nan fason, oswa lòt enterè sou oswa nan byen imobilye sa yo san otorite espesifik nan Konsèy la pou fè. Nan zèv nan peyi ki te fèt pa Vil la, restriksyon apwopriye yo ka enpoze, ki gen ladan yon restriksyon ki egzije pou konsepsyon an ak kote nan estrikti yo dwe chanje oswa bati sou li dwe premye apwouve pa Komisyon an Atizay.

ANOTASYON

Sous: Kòd la Administratif nan 1929, Lwa sou 9 avril 1929, P.L. 177, Seksyon 514, jan li amande; Lwa sou 25 jen 1919, P.L. 581, Atik II, Seksyon 11 (e).

Objektif: konsantman an nan Konsèy obligatwa anvan yo ka nenpòt enterè nan peyi dwe transfere paske nan valè a nan enterè sa yo. Pouvwa a nan vil la enpoze restriksyon nan zèv nan peyi fèt pa li se gen entansyon kòm yon mwayen pou fasilite planifye devlopman Vil, pwolonje pouvwa yo nan Komisyon an Atizay nan sikonstans ki apwopriye, ak pou pèmèt Vil la enpoze aksyon restriksyon nan nenpòt kalite lè otreman apwopriye oswa dezirab.


Seksyon 8-207

(1) Pa gen okenn travay nan atizay dwe akeri pa nenpòt ki depatman, tablo oswa komisyon, oswa bati oswa mete nan oswa sou oswa pèmèt pou yon ekstansyon pou sou nenpòt ki bilding, lari, kouran, lak, pak, oswa lòt kote piblik ki fè pati oswa anba kontwòl la nan vil la, oswa retire, relwe oswa chanje nan nenpòt fason san apwobasyon premye jwenn nan Komisyon an Atizay.

(2) Pa gen okenn konstriksyon oswa batiman ki mande apwobasyon Komisyon an Atizay dwe kontra pou pa nenpòt ki ofisye, depatman, tablo oswa komisyon san apwobasyon premye jwenn nan Komisyon an Atizay.

(3) Pa gen anyen ki mande apwobasyon Komisyon Atizay la dwe chanje nan konsepsyon oswa kote san apwobasyon li yo.

ANOTASYON

Sous: Lwa sou 25 jen 1919, PL 581, Atik II, Seksyon 11 (d) ak (e).

Objektif: Dispozisyon nan Konstitisyon an 1919 yo kontinye. Gade Seksyon 5-903.


egzijans dekoupaj an zòn

Chak pwopriyete nan vil la gen yon klasifikasyon dekoupaj an zòn. Sa a detèmine ki sa pwopriyete a ka itilize pou ak sa ki ka bati sou li. Gen kèk klasifikasyon bezwen apwobasyon Komisyon Atizay. Pifò egzijans apwobasyon yo se pou siy komèsyal nan zòn espesyal ak estanda strik.
Seksyon 14-500 gen kontwòl pou zòn sa yo. Li mete restriksyon sou pwopriyete nan lari sa yo. Li mande tou pou apwobasyon Komisyon an Planifikasyon pou nenpòt ki chanjman fasad ak Komisyon an Atizay pou nenpòt ki chanjman siy. Kontwòl menm jan an egziste pou koridò komèsyal nan tout vil la.
Kategori dekoupaj an zòn ki gen gwo dansite bezwen yon eleman atizay amann pou pwojè ki depase baz dansite admisib pou sit la. Apwobasyon nan pati sa a nan pwojè a repoz ak Komisyon an Atizay.
Se apwobasyon Komisyon Atizay tou ki nesesè pou:
  • Estrikti ak enstalasyon pèmanan mete sou oswa sou twotwa yo ak nan lari yo.
  • Projections soti nan estrikti prive nan oswa sou yon twotwa piblik.
  • Tout nouvèl ak lòt mèb lari mete sou twotwa piblik yo.
  • Pon, piblik ak prive, si yo span yon lari piblik.
Top