Ale nan kontni prensipal

Tradui rezime bidjè (FY2024)

Chak sezon prentan, majistra-a pwopoze yon bidjè nan Konsèy Minisipal. Konsèy Minisipal Lè sa a, kenbe yon seri de odyans yo aprann plis epi poze kesyon sou pwopozisyon an. Pandan tan sa a, yo menm tou yo tande kòmantè piblik yo.

Konsèy Minisipal ka chanje bidjè a yo anvan yo pase lejislasyon yo apwouve li. Yon fwa yo apwouve bidjè a, majistra-a siyen lejislasyon an bidjè. Pwosesis sa a dwe ranpli nan fen ane fiskal la sou 30 jen.

Dokiman yo nan paj sa a bay rezime nan diferan pati nan bidjè yo pwopoze a. Nou te gen ladan tou yon fèy ki recaps travay angajman kominote nou an. Ou ka telechaje chak nan dokiman sa yo nan 10 lang.

Pou wè dokiman yo bidjè plen longè, vizite paj la bidjè FY2024.

Ale nan:

Top