Ale nan kontni prensipal la

Lafwa ki baze sou ak zafè enterlijyeu

Komisyon sou lafwa ki baze sou ak zafè enterlijyeu

Komisyon an sou lafwa ki baze sou ak zafè enterlijyeu gid ak konsilte Vil la sou non kominote lafwa Philadelphia a.

Misyon

Komisyon an sou lafwa ki baze sou ak zafè enterlijyeu konvoke yon etalaj divès manm yo ak lidè nan kongregasyon relijye lokal yo, òganizasyon ki baze sou lafwa, ak ajans san bi likratif yo nan lòd yo pèmèt pi gwo angajman ak defans pa tout rezidan yo.

Komisyon an ap bay konsèy ak konsiltasyon nan depatman Vil yo ak ajans yo avèk objektif pou ankouraje pi gwo aksè pa tout rezidan nan resous Vil la ak sèvis ki disponib yo. Li pral tou ankouraje kontribisyon rezidan yo nan bon jan kalite a nan lavi sivik.


Manm

Imam Quaiser Abdullah, Ko-Prezidan
Lucy Duncan, Ko-Prezidan
Pastè Clarence Hayes, Jr., Sekretè
Dave Brindley
Donald Kan
Pastè Carl Jou
Achevèk Mari Floyd Palmer
Rev. Jerome
Glover Dr Kathy-Ann Hernandez Rabbi Linda Holtzman Jared Jackson Rev. John Jallah Lapen/Chaplain David Kushner Aziz Nathoo Rev. Queline Newsome Rev. Grace


Song

Top