Ale nan kontni prensipal la

Komisyon Konsèy Sante

Règleman swen medikal ak dantè

Paj sa a gen règleman konsènan swen medikal ak dantè nan Depatman Sante Piblik.

Sa a se yon dosye istorik nan City of Philadelphia règleman sante. Règleman yo te amande, anile, oswa ranplase, se konsa règleman yo yo ki nan lis nan lòd ranvèse kwonolojik, ak vèsyon yo ki pi resan ki nan lis premye.

Sant nesans

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Nesans Sant Rigs ak Amannman nan Matènite ak Sèvis Tibebe ki Fenk Fèt Règleman PDF Oktòb 11, 1985
Sant Nesans Règleman PDF Novanm 28, 1983

Dantè amalgam

Swen ijans

Frè sèvis ijans

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Frè pou Sèvis Medikal Ijans PDF Jiyè 8, 1987

Frè sant sante

Sèvis matènite ak tibebe ki fèk fèt

Lopital Jeneral Philadelphia

Pwosedi Doleyans Ryan Blan

Top