Ale nan kontni prensipal la

Regleman pou Itilize

Tanpri, li sa ki annapre yo Regleman pou Itilize ak Limit responsabilite nou ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sit entènèt sa a. Pa gen aksè oswa lè l sèvi avèk sit la, ou dakò ak avètisman an ak tout lòt tèm yo bay anba a. Si ou pa dakò ak avètisman an ak tout tèm sa yo, pa gen aksè oswa itilize sit entènèt sa a.

Limit responsabilite nou

Sit wèb www.phila.gov, ki gen ladan men pa limite a tout paj lye ak paj sub (“Sit wèb la”), yo bay sou yon “kòm se” ak “kòm disponib” baz, ak itilizatè yo konplètman epi sèlman responsab pou sèvi ak yo nan sit wèb la ak pou nenpòt ki rezilta oswa konsekans nan itilizasyon sa yo. Vil Philadelphia (“Vil la”) pa fè okenn garanti oswa reprezantasyon, eksprime oswa enplisit, ki gen rapò ak bon jan kalite a, kontni, presizyon, konplè, lajan, libète nan viris òdinatè, oswa ki pa kontravansyon nan dwa propriétaires nan sit wèb la ki gen ladan nenpòt nan konsepsyon, enfòmasyon, tèks, grafik, imaj, paj, interfaces, lyen, lojisyèl, oswa lòt materyèl ak atik ki genyen nan oswa parèt sou sit wèb la. Sit wèb la te konpile soti nan yon varyete de sous, ki gen ladan sous ki depase kontwòl la nan vil la nan Philadelphia, ak Se poutèt sa se sijè a chanje san avètisman soti nan Vil la.

Nan okenn ka Vil la oswa ajans li yo, ofisye, anplwaye, ajan, oswa reprezantan yo dwe responsab pou nenpòt domaj dirèk, endirèk, espesyal, pinitif, okazyonèl, egzanplè oswa konsekan ki rive soti nan aksè ou oswa lè l sèvi avèk sit wèb la, ki gen ladan men pa limite a nenpòt ki dezòd nan sèvis, oswa otreman ki rive soti nan sit wèb la oswa nan nenpòt bagay ki genyen nan oswa parèt sou sit wèb la. Pa gen anyen ki nan oswa ki parèt sou sit entènèt sa a konstitye oswa gen entansyon konstitye konsèy legal pa Vil la oswa nenpòt nan ajans li yo, ofisye, anplwaye, ajan, avoka, oswa reprezantan.

Lòt Limit responsabilite nou pou sèvis bòdwo sou entènèt: Anplis tèm ak kondisyon anvan Vil la, ofisye li yo, anplwaye, ajan, oswa reprezantan yo, pa dwe responsab pou nenpòt domaj nenpòt kalite ki rive nan sèvi ak ou nan sèvis la sou entènèt-peye bòdwo, ki gen ladan nenpòt ki pa otorizasyon nan peman yon itilizatè a pa nenpòt ki antite ki enplike nan pwosesis la nan nenpòt ki tranzaksyon sou entènèt ki gen ladan men pa limite a konpayi kat kredi ou, nenpòt ki aplikab otorite gouvènman an ki pa aksepte nan yon peman ki sòti nan yon sou entènèt voye bòdwo peye itilizatè, oswa pou nenpòt ki deranjman nan sèvis nan sèvis la sou entènèt bòdwo peye, kèlkeswa kòz la. Vil la plis sipoze pa gen responsablite pou ponktyalite a, sipresyon, mis-livrezon, oswa echèk nan magazen nenpòt kominikasyon itilizatè oswa pèsonalizasyon nan anviwònman.

Konplete nan yon tranzaksyon peman lè l sèvi avèk sèvis la sou entènèt bòdwo peye se kontenjan sou:

 1. otorizasyon an nan peman pa tout antite ki enplike nan pwosesis la nan nenpòt ki tranzaksyon sou entènèt ki gen ladan konpayi ki aplikab kat kredi ou;
 2. akseptasyon peman ou, oswa si sa aplikab, deklarasyon enpo ou, pa otorite gouvènmantal ki enpòtan oswa lòt antite w ap eseye peye; ak
 3. peman nan frè a sou entènèt bil-peye tranzaksyon.

Si, pou nenpòt ki rezon kèlkeswa peman ou pa trete, otorize, oswa aksepte pa nenpòt ki antite ki enplike nan tretman an nan nenpòt ki tranzaksyon sou entènèt peye bòdwo, oswa si kote sa aplikab nenpòt antite echwe pou aksepte deklarasyon taks ou, responsablite peman ou dwe rete eksepsyonèl ak ki poko peye epi ou ka sijè a frè an reta, chaj enterè, penalite, fèmen, oswa lòt aksyon kote sa aplikab. Tout obligasyon peman eksepsyonèl yo dwe rete responsablite sèl ou. Ou konprann, aksepte, ak dakò pou peye nan Vil la nenpòt ak tout frè ak/oswa penalite ki asosye ak soumèt a nan nenpòt ki tranzaksyon peman ki retounen pa nenpòt ki bank oswa lòt enstitisyon finansye depo pou lajan ensifizan oswa nenpòt lòt erè sou pati ou.

Tanpri sonje: Pwosesis peman lè l sèvi avèk sèvis sou entènèt bill-peye Vil la ka varye, men nòmalman pran apeprè de (2) jou ouvrab. Kont ou an pa pral reflete tranzaksyon sou entènèt jiskaske pwosesis la fini. Epitou sonje ke kont nan estati default k ap chèche anpeche fèmen oswa lòt aksyon yo dwe peye sou-liy nan sèt (7) jou ouvrab nan avi nan default. Sepandan, peman nan kont nan estati default nan sèt (7) jou ouvrab nan avi nan default pa ka anpeche fèmen oswa lòt aksyon.

Sit ekstèn

Sit wèb sa a ka gen ladan lyen ki mennen nan lòt sit sou entènèt la ke yo opere pa pati lòt pase Vil la (“Sit Ekstèn”). Vil la se pa responsab pou kontni an nan nenpòt ki sit sa yo Ekstèn, oswa pou disponiblite a nan sit sa yo Ekstèn oswa kontni yo. Si ou gen kesyon oswa enkyetid konsènan kontni an nan nenpòt ki sit ekstèn, ou ta dwe kontakte respektif administratè a sit ekstèn dirèkteman.

Copyright, Mak ak mak Sèvis

Mak sèvis ak mak ki genyen nan oswa parèt sou sit wèb la, ak sa ki nan sit lye ki opere pa twazyèm pati, se pwopriyete a nan mèt pwopriyete respektif yo. Tout lòt konsepsyon, enfòmasyon, tèks, grafik, imaj, paj, interfaces, lyen, lojisyèl, ak lòt atik ak materyèl ki genyen nan oswa parèt sou sit entènèt sa a, ak seleksyon an ak aranjman ladan l ', yo se pwopriyete a nan vil la nan Philadelphia. Tout dwa yo rezève. Pèmisyon yo akòde rezidan yo ak sitwayen yo nan vil la nan Philadelphia kopye elektwonikman ak enprime paj sèl soti nan sit wèb la nan bi pou sèl la nan pataje enfòmasyon sou sit entènèt la ak lòt sitwayen yo ak moun ki abite, ak sou kondisyon an ki paj yo kopye, enprime, ak pataje san yo pa koute moun ki resevwa yo ak egzakteman jan yo prezante sou sit wèb la, san yo pa nenpòt adisyon oswa modifikasyon. Distribisyon oswa repiblikasyon nan nenpòt ki lòt fòm oswa pou nenpòt ki lòt rezon, ki gen ladan nenpòt ki bi komèsyal oswa itilize, ak nenpòt modifikasyon tou sa, yo entèdi entèdi san pèmisyon an alekri anvan nan vil la.

Kominikasyon nan sit wèb la

Nan okenn ka nenpòt kominikasyon ki fèt nan e-mail Sit wèb sa a ak fonksyon messagerie konstitye avi legal nan Vil la, oswa nan nenpòt nan ajans li yo, ofisye, anplwaye, ajan, oswa reprezantan (ki gen ladan men pa limite a avi legal egzije nan lwa federal, eta, oswa lokal, règleman, oswa règleman) ki gen rapò ak nenpòt reklamasyon ki deja egziste oswa potansyèl oswa kòz aksyon kont Vil la oswa nenpòt nan ajans li yo, ofisye, anplwaye, ajan, oswa reprezantan.

Divè

Tèm ak kondisyon ki anwo yo ak tout diskisyon ki rive anba yo dwe gouvène, entèprete ak deside an akò ak lwa yo nan Commonwealth la nan Pennsylvania. Vil la rezève dwa pou revize ak otreman chanje tèm ak kondisyon pi wo a nenpòt ki lè ak san avètisman. Itilizasyon komèsyal entèdi san pèmisyon alekri alavans vil la.

Entèaksyon piblik ak ofisyèl Vil Sosyal Media Kont

Pou asire Vil Philadelphia ka kominike nan yon fason efikas ak siyifikatif ap fè ak tout sitwayen li yo, direktiv sa yo ak règleman aplike pou moun ki kominike sou oswa avèk Kont Vil ofisyèl:
 • A. kòmantè ka achiv.
 • B. konpòtman ki anba la a ka rezilta nan kòmantè ke yo te efase ak delenkan souvan ke yo te entèdi nan paj la:
  • mwen. kòmantè Off-sijè.
  • ii. Vyolasyon copyright, trademark, oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl nan nenpòt ki moun oswa antite.
  • iii. Lang vilgè, slu etnik, materyèl ki asèlman, difamatwa, fo oswa diskriminatwa.
  • iv. Montre imaj seksyèlman eksplisit, desen anime, blag, mesaj, oswa lòt materyèl ofansif.

Tèm DMCA

A. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Remak/Takedown Demann

Si ou kwè ke travay ou te kopye nan yon fason ki konstitye kontravansyon copyright atravè ekspozisyon li yo sou, oswa lòt itilizasyon pa, sit entènèt ki posede oswa vil ki opere (kolektivman, “phila.gov,”) ou ka soumèt yon avi dapre DMCA a lè yo bay DMCA Deziyen Agent Vil la (gade Seksyon 4 (D) anba a) ak enfòmasyon sa yo alekri:

 1. yon siyati fizik oswa elektwonik yon moun ki otorize pou aji sou non pwopriyetè yon dwa eksklizif ki swadizan vyole;
 2. idantifikasyon nan travay la dwadotè reklame yo te vyole, oswa, si plizyè travay dwadotè yo kouvri pa yon notifikasyon sèl, yon lis reprezantan nan travay sa yo;
 3. idantifikasyon nan materyèl la ki te deklare ke yo dwe Violation oswa yo dwe sijè a nan aktivite Violation e ke se yo dwe retire oswa aksè a ki se yo dwe enfim, ak enfòmasyon rezonab ase yo pèmèt Vil la jwenn materyèl la;
 4. enfòmasyon rezonab ase pou pèmèt Vil la kontakte ou, tankou yon adrès, nimewo telefòn, epi, si sa disponib, yon adrès imèl;
 5. yon deklarasyon ke ou (ak, si sa aplikab, moun nan oswa antite sou ki gen non ou ap aji) gen yon kwayans bon-konfyans ke itilize nan materyèl la nan fason ki pote plent nan pa otorize pa mèt kay la copyright, ajan li yo, oswa lalwa Moyiz la; ak
 6. yon deklarasyon ki di ke enfòmasyon ki nan notifikasyon an se egzat, ak anba penalite fo temwayaj, ke ou otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan vyole.

B. DMCA Counter-Avi

Ou pa gen dwa afiche materyèl nan phila.gov sof si yo bay sa yo dwa pa Vil la. Si Vil la te ba ou pèmisyon yo afiche yon etalaj de materyèl yo phila.gov, ak materyèl la espesifik ou afiche te pran desann dapre DMCA a, ou ka soumèt yon counter-avi dapre DMCA a lè yo bay DMCA Vil la Deziyen Agent (gade Seksyon IV (E) anba a) ak enfòmasyon sa yo alekri:

 1. siyati fizik oswa elektwonik ou;
 2. idantifikasyon nan materyèl la ki te retire oswa nan ki aksè ki te enfim ak kote a nan ki materyèl la parèt anvan li te retire oswa aksè a li te enfim;
 3. yon deklarasyon ki anba sanksyon fo temwayaj ke ou gen yon bon kwayans lafwa ke materyèl la te retire oswa enfim kòm yon rezilta nan erè oswa misidentification nan materyèl la yo dwe retire oswa enfim; ak
 4. non ou, adrès, ak nimewo telefòn, ak yon deklarasyon ki di ke ou dakò ak konpetans an nan tribinal la distri federal Etazini pou distri a jidisyè nan ki adrès ou sitiye, oswa si adrès ou se deyò nan Etazini yo, ke ou dakò pou nenpòt ki distri jidisyè nan ki konpetans nan Vil la ka jwenn, e ke ou pral aksepte sèvis nan pwosesis nan men moun ki bay notifikasyon anba Seksyon I (A) pi wo a oswa yon ajan nan moun sa yo.

C. ou rekonèt ke si ou fail konfòme li avèk tout egzijans ki anwo yo pou yon Avi DMCA /Kont Avi (jan sa aplikab), Avi ou/Counter-Avi pa kapab valab.

D. ajan Deziyen Vil la anba DMCA a pou phila.gov se jan sa a:
CopyrightAgent@phila.gov
Biwo Inovasyon & Teknoloji
1234 Market Street
Philadelphia, PA 19107
(215) 686-8101 (biwo prensipal)

Top