Ale nan kontni prensipal

McPherson kare


Yon pwojè Rebati

Osijè de

McPherson Square se yon pak 6-acre nan Kensington ki karakteristik gwo pyebwa ak ekipman lakou rekreyasyon. Pak istorik sa a tou se lakay yo nan yon lòt sit pwojè Rebati, McPherson Square Bibliyotèk la.

Timeline

Outreach ak angajman kominote a ap kòmanse yon fwa yo te idantifye yon patnè san bi likratif pou dirije pwojè a.

Konekte

Adrès
601 Indiana Ave.
Philadelphia, PA 19134
Parks & Rec Moun

Enfòmasyon pou kontakte pwojè

Òganizasyon Imèl
Vil Philadelphia, Rebati rebuild@phila.gov
Top